Hopeahuippu

Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun koulutusohjelman verkkosivut

Digitaalinen muotoilu

Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun koulutusohjelman verkkosivut

Theoretically she is about 90 years old, but she looks more like a freshman. She carries bags under her eyes like waves washing on the shore. When she’s not illustrating, she’s animating, first dates, then the silhouette of a typeface. Teoreettisesti hän on noin 90-vuotias, mutta näyttää enemmän fuksilta. Hän kantaa silmiensä alla pusseja kuin rantaan ajautuvia aaltoja. Silloin kun hän ei kuvita, hän animoi, ensin päivämääriä, sitten kirjasintyypin siluettia.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot

Suunnittelutoimisto / Design Agency
Emery Dash, Tom Engström
Asiakas / Client
Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Graafinen suunnittelija / Graphic Designer
Emery Dash
Web Designer
Emedy Dash, Tom Engström
Tekninen suunnittelija / Technical Designer
Tekninen toteutus: Tom Engström