Ylituomarilta


Maailmaa koettelevat globaalin talouden, teknologian, yhteiskunnan ja ympäristön mullistukset. Tulevaisuus on epävarma. Muutos pelottaa, vituttaa. Turvaa kolhuilta haetaan menneestä – sen ajattelusta ja arvoista, mutta myös tyyleistä, tuotteista ja toimintamalleista. Esimerkkejä näistä ovat muun muassa muodin kertaustyylit; pehmeät kauneusihanteet kurveineen, pitkine hiuksineen ja partoineen; typografian ja tuotemuotoilun perusmuodot; artesaanioluet ja cocktail-klassikot; uusi yhteisöllisyys ja jakamisen kulttuuri sekä tarinankerronnan nousu. Parhaimmillaan eilispäivän ideat synnyttävät huikeita innovaatioita törmätessään uusien radikaalien ajatusten ja teknologioiden kanssa. Huonoimmillaan ne ruokkivat pysähtyneisyyttä ja konservatismia.

Luovat ammattilaiset ovat lähentyneet asiakkaitaan, kulkeneet kohti uudenlaisia kollaboroivia työtapoja ja bisnesmalleja. Hakeneet ehkä turvaa toisistaan. Iteroiva yhteistyö on virtaviivaistanut suunnitteluprosesseja ja johtanut haluttuihin lopputuloksiin. Mutta kun luovat ajattelijat ja tekijät säilyttävät roolinsa aitoina ulkopuolisina, he pystyvät kriittisempään tarkasteluun ja näkemään konventioiden läpi, ohi haluttujen lopputulosten. Ja ennen kaikkea, ulkopuolisuus kasvattaa myös vahinkojen, virheiden ja sattumien – todellisten innovaation siementen – synnyn todennäköisyyttä.

Arvoisat kollegat. Vuoden Huipuissa on jälleen nähty hyviä, laadukkaita töitä. Hyvästä ja laadukkaasta kaikki voivat olla yhtä mieltä. Se on helppoa. Mutta hyvä ja laadukas ei haasta meitä kyseenalaistamaan omaa ajatteluamme, johda uuteen kasvuun, uusiin innovaatioihin. Hyvä ja laadukas on tyylikkäästi mustaan pukeutunutta vanhoillisuutta.

Arvoisat muutoksen voimien ja ulkopuolisuuden ystävät. Onneksi palkituissa töissä – tai pikemmin niiden taustalla – oli myös ennakkoluulottomia ja rohkeita tahoja, jotka näkivät mahdollisuuden mullistusten ajassa. Kun muut pelaavat varman päälle, on pelin säännöt keksittävissä uudelleen. Meillä on tässä murroksessa etuoikeutettu paikka ja velvollisuus ravistella. Luoda ja tuoda esille uusia, merkityksellisempiä, pelottomampia ja innostavampia viestejä, palveluita, toimintatapoja ja tuotteita. Nämä tahot – asiakkaat ja tekijät, kumppanit – näkivät jotain erikoista, ehkä pelottavaakin, ja uskalsivat toimia luoden jotain toimeksiantoa suurempaa. Kulkekaamme heidän kanssaan, artesaanioluinemme ja partoinemme, kohti radikaalisti parempaa tulevaisuutta.

Teemu Suviala
Luova johtaja
Wolff Olins NYC