Näin ilmoitat työn kilpailuun:

 1. Valitse sopiva sarja
  Saman työn voi ilmoittaa myös useampaan sarjaan.
 2. Kirjaudu www.vuodenhuiput.fi-sivustolle Grafia-tunnuksilla
  Uuden salasanan voit tilata Kirjaudu sisään -kohdasta sivuston oikeasta yläkulmasta.
  Kirjauduttuasi sisään voit muodostaa toimiston muiden osallistujien kanssa ryhmän, jonka kesken näette ilmoittamanne työt ja voitte keskittää maksun.
 3. Ilmoita uusi työ
  Täydennä kaikki kentät. Muista täyttää Työn osat -kenttään selkeästi, mitä osia työhön kuuluu.
  Tarkat tekijätiedot pyydetään shortlistatuilta myöhemmin, säilytä siis tunnuksesi ja salasanasi.
  Jos työhön kuuluu tiedostoja, jotka on yhteensä yli 30 MB, lisää lomakkeeseen latauslinkki: älä lataa tiedostoa suoraan lomakkeeseen.
 4. Maksa työ
  Voit maksaa verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla.
 5. Toimita fyysinen kilpailutyö
  Teippaa tulostettu ilmoittautumislappu kirjekuoressa työn taakse (yksi lappu / työ). Numeroi työn osat (esim. 1/3, 2/3, 3/3) ja merkitse osien taakse  ilmoittautumisessa muodostunut rekisteröintinumero (esim. 0000ABC). Kirjoita pakkauksen päälle sarjan nimi ja "Vuoden Huiput". Toimita alla olevaan osoitteeseen.

Huom! Jos työ on täysin sähköinen, ei tulostettua ilmoittautumislappua tai muuta materiaalia tarvitse lähettää: työ on mukana kilpailussa, kun se on maksettu. Katso tarkemmat ohjeet Sarjakohtaiset ohjeet -sivulta.

Fyysisen materiaalin postittaminen tai toimittaminen paikan päälle vain viimeisen kilpailuviikon ajan 19.–23.1.2015 (kello 16 mennessä):

Vuoden Huiput
Stadin ammattiopisto
Muotoilijankatu 3
00560 Helsinki
PL 3936

 

Säännöt

1. Vuoden Huiput -kilpailussa on kaksi pääkategoriaa, kokonaisuudet ja yksittäiset työt, joihin kuuluu yhteensä 15 sarjaa. Sarjoihin voi lähettää töitä markkinointiviestinnän ja muotoilun eri alueilta. Lisäksi vuosittaisessa kilpailussa arvioidaan töitä Nuoret luovat -sarjassa, johon voivat osallistua alle 29-vuotiaat.

Kokonaisuudet 

1. Integroitu markkinointiviestintä
2. Muotoilun tuotteistus
3. Palvelumuotoilu
4. Visuaalinen identiteetti

Yksittäiset työt

 5. Digitaalinen markkinointiviestintä
 6. Digitaalinen muotoilu
 7. Graafinen muotoilu
 8. Innovatiivinen media tai ympäristö
 9. Julistesuunnittelu
10. Julkaisugrafiikka
11. Kuvitus
12. Liikkuva kuva
13. Mainostekstit
14. Printtimainonta
15. Äänimainonta

16. Nuoret luovat

 
 1. Kullakin sarjalla on erilliset osallistumisohjeet.
 2. Jokaisen kilpailusarjan tuomariston työskentelyä voivat seurata alan järjestöjen ja median edustajat.
 3. Kilpailussa palkitut työt esitellään Vuoden Huiput -vuosinäyttelyssä.
 4. Kilpailussa menestyneet työt ja niiden tekijät julkaistaan Vuoden Huiput -vuosikirjassa. Kirjassa julkaistavista töistä peritään julkaisumaksu, joka on korvaus näkyvyydestä Vuoden Huiput -tapahtumassa (vuosikirja, näyttelyt, tulossivut, tiedotus).
 5. Kilpailussa jaetaan palkintoina tuomariston harkinnan mukaan Kultahuippuja ja Hopeahuippuja. Vuosikirjassa julkaistaan palkittujen lisäksi tuomariston valitsemia vuosikirjatöitä. Tuomaristo valitsee kussakin sarjassa kolme–neljä (3–4) Hopeahuippua, joiden joukosta yksi nostetaan Kultahuipuksi.
 6. Ylituomari valitsee Kultahuippujen joukosta parhaan työn, joka saa Vuoden Huiput Grand Prix -pääpalkinnon.
 7. Jos joku suunnittelija on usean vuoden ajan vaikuttanut työllään alan kehittämiseen esimerkillisen luovalla panoksella, voidaan hänelle antaa tunnustuksena Platinahuippu. Kilpailun ylituomari, yhdessä kaikkien tuomaristojen puheenjohtajien kanssa, valitsee ja arvioi ehdokkaat, tekee valinnan ja jakaa vuosittain enintään yhden Platinahuipun.
 8. Asiakashuippu annetaan asiakkaalle, joka tuomariston mielestä on osoittanut erityistä taitoa markkinointiviestinnän tai muotoilun ostajana ja yhteistyökumppanina. Tuomaristot tekevät ehdotuksensa palkinnonsaajasta ylituomarille, joka päättää palkinnonsaajan.
 9. Kilpailussa jaetaan lisäksi eri sarjoissa erikoispalkintoja, joiden sponsoreina voivat olla alan järjestöt tai yritykset.
 10. Kilpailulle valitaan joka vuosi ylituomari, joka valvoo kaikkien tuomaristojen työskentelyä. Ylituomari antaa arvionsa koko kilpailusta palkintoja jaettaessa, näyttelyn avajaisissa ja vuosikirjassa. Ylituomari voi tuomariston kutsusta osallistua päätöksentekoon esimerkiksi silloin kun tuomaristoon jää vain kaksi jäsentä jääviyden vuoksi.
 11. Jokaisen varsinaisen kilpailusarjan tuomaristossa on neljä (4) jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Puheenjohtajan ääni ratkaisee silloin kun äänet menevät tasan. Jokaisen kilpailusarjan puheenjohtaja vastaa omassa sarjassaan Vuoden Huiput -tapahtuman tavoitteiden, periaatteiden ja eettisten normien noudattamisesta. Tuomaristojen puheenjohtajat esittävät oman arvionsa kilpailutöistä vuosikirjassa ja palkintogaalassa.
 12. Osallistujien tulee itse, niin halutessaan, vakuuttaa kilpailutyönsä.
 13. Kilpailussa palkitaan suomalaista suunnittelua. Siksi kilpailuun osallistuvien töiden on oltava keskeisiltä osiltaan Suomessa suunniteltuja. Kilpailuun hyväksytään myös suomalaissuunnittelijoiden ulkomailla tekemät työt.
 14. Kilpailuun voivat osallistua kaikki edellisen Vuoden Huiput -kilpailun jälkeen suunnitellut, valmistuneet ja julkistetut työt.
 15. Kilpailutöitä ei palauteta.
 16. Kilpailun järjestäjällä on oikeus järjestää kilpailuun osallistuneista töistä näyttelyjä. Kun kilpailutyö menestyy ja se valitaan vuosinäyttelyyn, voi työ vaatia uudelleenpohjustusta. Lähettäjä pohjustaa työn omalla kustannuksellaan. Samoin järjestäjällä on oikeus toisintaa kilpailutöitä tapahtuman tiedotus-, opetus- ja julkaisutoimintaa sekä markkinointia varten ja käyttää niitä kaikissa medioissa korvauksetta.
 17. Kilpailun osallistuja vastaa kaikkien kilpailuun ilmoittamiensa töiden tekijänoikeuksien noudattamisesta.
 18. Tuomariston tekemät päätökset ovat lopullisia, eikä niihin voi hakea muutosta.

 

Sarjakohtaiset ohjeet

Kokonaisuudet

 1. Integroitu markkinointiviestintä
 2. Muotoilun tuotteistus
 3. Palvelumuotoilu
 4. Visuaalinen identiteetti

Yksittäiset työt

 1. Digitaalinen markkinointiviestintä
 2. Digitaalinen muotoilu
 3. Graafinen muotoilu
 4. Innovatiivinen media tai ympäristö
 5. Julistesuunnittelu
 6. Julkaisugrafiikka
 7. Kuvitus
 8. Liikkuva kuva
 9. Mainostekstit
 10. Printtimainonta
 11. Äänimainonta
 1. Nuoret luovat

 

Kokonaisuudet

1. Integroitu markkinointiviestintä

Sarjaan voi lähettää kampanjakokonaisuuksia, joissa on käytetty vähintään kolmea eri mediaa.

Voit esitellä työn videolla (max. 3 min, MPEG-4), esittelysivulla ja/tai yhdellä kapalla (max 70x100).

2. Muotoilun tuotteistus

Sarjaan voi lähettää tuotteistettuja kokonaisuuksia: tuotteen (esim. kaluste, tekstiili, astia, käyttötavara jne.) ja sen markkinointi- ja viestintämateriaalia.

Lähetä kilpailuun tuote ja esimerkki/esimerkkejä markkinointi- tai viestintämateriaalista (esite, mainos jne.) kapalevylle (max 70x100) pohjustettuna. Voit liittää www-sivun linkin, tiedoston tai videon (max. 3 min, MPEG-4) osallistumislomakkeeseen.

3. Palvelumuotoilu

Sarjaan voi lähettää palvelukokonaisuuden tai siihen liittyvän yksittäisen kosketuspisteen. Kokonaisuus voi olla uusi palvelu tai olemassa olevaan palveluun tehty parannus.

Voit esitellä työn videolla (max. 3 min, MPEG-4), esittelysivulla ja/tai yhdellä kapalla (max 70x100).

4. Visuaalinen identiteetti

Sarjassa arvioidaan graafisen muotoilun kokonaisuuksia.

Pohjusta työ kapalevyille (max 70x100, max 10 kpl) ja/tai liitä linkki tai tiedosto osallistumislomakkeeseen.

Yksittäiset työt

5. Digitaalinen markkinointiviestintä

Sarjaan voi lähettää digitaalisuus edellä suunniteltua markkinointiviestintää, esimerkiksi kampanjasivustoja tai sosiaalisen median sovelluksia.

Lisää ilmoittautumislomakkeeseen linkki sivustolle, video (max. 3 min, MPEG-4) ja/tai esittelysivu.

Kuvaus työstä tehdään samalla rakenteella Vuoden Huipuissa ja Grand Onessa. Toivomme tämän helpottavan molempiin kilpailuihin osallistuvia. Kysymykset löytyvät ilmoittautumislomakkeesta.

6. Digitaalinen muotoilu

Sarjaan voi lähettää töitä, joiden keskiössä on digitaalisen ympäristön hyödyntäminen, esimerkiksi www-sivustoja, pelejä, peligrafiikoita tai digitaalisia julkaisuja.

Liitä mukaan linkki sivustolle, tiedosto ja/tai esittelysivu.

Kuvaus työstä tehdään tänä vuonna samalla rakenteella Vuoden Huipuissa ja Grand Onessa. Toivomme tämän helpottavan molempiin kilpailuihin osallistuvia. Kysymykset löytyvät ilmoittautumislomakkeesta.

7. Graafinen muotoilu

Sarjaan voi lähettää yksittäisiä graafisen muotoilun töitä kuten logoja, kutsuja, postimerkkejä, kirjaintyyppejä, pakkauksia, levynkansia, peligrafiikoita ja informaatiografiikkaa.

Pohjusta irtonainen työ kapalevylle, pakkaukset ym. lähetetään sellaisenaan. Sähköiset työt linkkinä tai tiedostona osallistumislomakkeeseen.

8. Innovatiivinen media tai ympäristö

Sarjaan voi lähettää töitä, joissa on käytetty ympäristöä, mediaa tai teknologiaa poikkeuksellisella, uudella ja luovalla tavalla.

Työn voi lähettää kilpailuun sen luonteen mukaan joko yhdellä kapalla (max 70x100), esittelysivulla ja/tai videolla (max. 3 min, MPEG-4) esiteltynä.

9. Julistesuunnittelu

Sarjaan voi lähettää julisteita tai ulkomainontaa. 

Pohjusta työ kapalevylle (max 70x100).

10. Julkaisugrafiikka

Sarjaan voi lähettää julkaisuja, kuten kirjoja, lehtiä ja vuosikertomuksia. Julkaisu voi olla myös sähköisessä muodossa.

Lähetä koko julkaisu. Jos kilpailuun osallistutaan vain osalla julkaisua (esim. artikkeli tai kansi), merkitse tällöin työhön ja ilmoittautumislomakkeeseen asiasta.

11. Kuvitus

Sarjaan voi lähettää kuvituskuvaa: esimerkiksi kirjan kuvitusta, mainoskuvaa, sarjakuvaa ja verkkokuvitusta. 

Lähetä kirja- ja lehtikuvituksista koko työ julkaisuyhteydessään ja merkitse tarvittaessa osallistuvat sivut. Pohjusta irralliset kuvitukset kapalevylle (max 70x100), sähköiset kuvitukset linkkinä tai tiedostona osallistumislomakkeeseen. Fyysiset tuotteet voi lähettää sellaisenaan.

12. Liikkuva kuva

Sarjaan voi lähettää  liikkuvaa kuvaa televisio- ja elokuvamainonnasta trailereihin ja verkkomainosvideoihin.

Videon tekniset ohjeet:  MPEG-4-tiedosto / 576p tai HD-koot: 720p tai 1080p (ei HDV) / 25fps tai liitä linkki YouTube- tai Vimeo-videoon.

13. Mainostekstit

Sarjaan voi lähettää markkinointiviestinnän tekstejä.

Lataa ilmoittautumisen yhteydessä sähköinen aineisto julkaisuyhteydessään.

14. Printtimainonta

Sarjaan voi lähettää printtimediaan suunniteltua markkinointiviestintää.

Lähetä mainos julkaisuyhteydessään kapalevylle (max 70x100) pohjustettuna.

15. Äänimainonta

Sarjaan voi lähettää mitä tahansa luovaa äänisuunnittelua, esim. radiomainoksia (sarja max. 10 osaa), jinglejä ja muuta markkinointiviestintään liittyvää äänisuunnittelua.

Lataa Mp3-tiedosto tai liitä latauslinkki ilmoittautumislomakkeeseen.

16. Nuoret luovat

Sarjaan voivat osallistua alle 29-vuotiaat (työn tekohetkellä 28-vuotias tai nuorempi). Jos tekijä on tiimi, päätekijän tulee täyttää ikävaatimus. Työt voivat olla miltä vain markkinointiviestinnän ja muotoilun alueelta (ks. muut sarjat). Työt voivat olla myös julkaisemattomia oppilas- tai opinnäytetöitä. Sarja on maksuton. Katso ohjeet parhaiten työtäsi vastaavasta sarjasta.

 

Osallistumismaksut

Normaalihinta 180 euroa / työ (sama hinta yksiosaiselle työlle ja moniosaiselle sarjalle).

Freelancer-hinta Grafian jäsenille 70 euroa / työ (sama hinta yksiosaiselle työlle ja moniosaiselle sarjalle).

Kirjauduttuasi sisään voit muodostaa toimiston muiden osallistujien kanssa ryhmän, jonka kesken voitte keskittää maksut.

Nuoret luovat -sarjaan osallistuminen maksutonta. Osallistujan on oltava alle 29-vuotias (työn tekohetkellä 28-vuotias tai nuorempi).