Kultahuippu

Ihmisten Apteekki

Palvelumuotoilu

Ihmisten Apteekki

Strategisessa palvelumuotoiluhankkeessa syväsukellettiin asiakkaiden arkeen ja luotiin heidän tarpeisiinsa vastaava Ihmisten Apteekki -konsepti. Kokonaisvaltainen uudistus sisältää uudet apteekkien tarjoamat palvelut, laajennetun tuotevalikoiman, selkeän palveluympäristön ja päivitetyn palvelumallin.

”Ihmisten Apteekki” on ansiokas esimerkki kokonaisvaltaisesta palvelumuotoilusta. Hankkeessa syvällisen asiakasymmärryksen pohjalta on luotu kokonaan uusia palvelusisältöjä sekä näitä tukeva tilaratkaisu. Konsepti tarjoaa asiakkaille perinteisen lääkemyynnin ympärille rakentuneen apteekkipalvelun sijaan kattavaa terveyden ja hyvinvoinnin palvelukokonaisuutta.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot

Suunnittelutoimisto / Design Agency
Diagonal Mental Structure Oy
Asiakas / Client
Yhteistyöapteekit Oy
Graafinen suunnittelija / Graphic Designer
Jenni Viitanen
Kuvittaja / Illustrator
Lotta Julkunen
Senior Designer
Mikko Koivisto, Juha Kronqvist
Designer
Kristiina Vaahtojärvi, Virve Penttilä, Emma Keränen
Projektijohtaja / Project Manager
Jaakko Wäänänen, Laura Suviniemi