Hae arkistosta

Valitse
Valitse
Valitse

Käyttöoikeus kuviin on Grafia ry:llä. Tiedustelut grafia@grafia.fi.

Visual Essay: Tupac Shakur - The Myth Deconstructed

2018 - Vuosikirjatyö
Nuoret luovat

Visuaalisin keinoin toteutettu Tupac Shakuriin liittyvää myyttisyyttä käsittelevä & purkava essee, jossa liikkuva kuva ja puhuttu kieli on esitetty useita satoja sivuja pitkässä, raamattua muistuttavassa kirjassa mm. flip-book animaatioita ja puhetta matkivaa tekstin jaottelua hyödyntäen.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot

Mainostoimisto
Veera Kortelainen

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer
Veera Kortelainen