Hae arkistosta

Valitse
Valitse
Valitse

Käyttöoikeus kuviin on Grafia ry:llä. Tiedustelut [email protected].

Planning the Bothnian Sea

2012 - Hopeahuippu
Julkaisugrafiikka

Mertensuojelun ja jatkuvasti laajentuvien ihmistoimien kuten tuulivoiman, meriliikenteen ja kalastuksen viisas yhteensovittaminen vaatii kokonaisvaltaista käsitystä laajoista ja vaikeapääsyisistä ulappa-alueista. Ajanjaksona 2010-2012 Itämeren suojelukomission (HELCOM) ja seitsemän yhteistyötahon edustajat keräsivät tietoa Suomen ja Ruotsin välisen Selkämeren (Bothnian Sea) ulko-osista ja suunnittelivat niiden tulevaisuutta (www.planbothnia.org). Kirja "Planning the Bothnian Sea" sisältää tämän hankkeen loppupäätelmät. Julkaisua voi lukea monella tavalla. Kartat ja graafit antavat nopean yleiskuvan kokonaisuudesta ja mahdollistavat myös omien, kirjan loppupäätelmistä poikkeavien, huomioiden tekemisen. Raportissa on myös tarjolla runsaasti syventävää tietoa Selkämerestä. Kirjan keskeinen sisältö on vielä tiivistetty sisäkannen karttaan. Pääasiallinen kohderyhmä ovat merialueiden tulevaisuutta suunnittelevat virkamiehet ja poliitikot maailmanlaajuisesti. Kirja pyrkii kuitenkin antamaan kaikille lukijoille kuvan mitä merialueet ovat niin elinympäristöinä, liikenneväylinä, energiantuotantoalueina kuin kulttuurin kehtoinakin.

Työhön osallistuneet henkilöt / tahot

Tilaaja
Helcom

Mainostoimisto
Johannes Nieminen, Tuomas Siitonen

Asiakkaan vastuuhenkilö / Clients Representative
Hermanni Backer, Manuel Frias

Muut suunnitteluun vaikuttaneet henkilöt / The design was also influenced by
Joost Grootens

Kuvittaja / Illustrator
Jukka Pylväs / Napa Illustrations

Graafinen viimeistelijä / Graphic Design Assistant
Kyösti Saaren-Seppälä

Designer
Johannes Nieminen, Tuomas Siitonen