Search archive

Choose
Choose
Valitse

Media rights reside with Grafia ry. Inquiries grafia@grafia.fi.

Food & Beyond

2019 - Vuosikirjatyö
Identiteetti

Ruoka liittyy maailmaa muokkaaviin trendeihin esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja kasvavien kuluttajaodotuksien kautta. Loimme VTT:n kanssa uuden online-alustan ja brändin ruoan tulevaisuuden ympärille rakentuvalle ekosysteemille, joka kattaa innovatiiviset tuotteet, teknologiat, prosessit ja palvelut ruoantuotannon ympärillä. Tutkimme ruoan tulevaisuutta alan uudistajien kanssa varmistuaksemme, että kaikki tekemämme työ vastasi niiden ihmisten tarpeita, joita VTT haluaa palvella. Teimme kenttätyötä, käyttäjähaastatteluita ja yhteiskehittämistä ymmärtääksemme aiheen mahdollisimman kattavasti. Lopputulos on uudistajien verkosto: online-alusta luomaan yhteyksiä ja tarjoamaan neuvoa ja ideoita. Halusimme, että brändikokemus ja -identiteetti vastaavat uudistajien kunnianhimoa.

Contributors

Client
VTT

Agency
Fjord

Design Director
Stéphanie Del Rey

Art Director
Ville Kovanen

Senior Creative
Konstantin Berger

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer
Sunwha Park

Asiakkaan vastuuhenkilö / Client’s Representative
Mirva Lampinen, Tatu Vienamo