Search archive

Choose
Choose
Valitse

Media rights reside with Grafia ry. Inquiries grafia@grafia.fi.

Urbanflow Helsinki

2011 - Hopeahuippu
Tuote- tai palvelukonsepti

Palvelu-/käyttöliittymäkonsepti, joka kertoo miten Helsingin kaduilla olevaa kahtakymmentä näyttöä voitaisiin hyödyntää parhaiten. Työllä oli kolme tavoitetta: kertoa muotoilun keinoin siitä, mitä näytöt voivat olla ja miten ne toimivat Helsingin kokoisessa kaupungissa, toimia asiakkaan myyntityökaluna ja keskustelunavauksena kunnallisten ja kaupallisten toimijoiden suuntaan sekä koeponnistaa pitkään hautuneita ideoita ja ajatuksia kaupunkitilassa tapahtuvasta interaktiosta. Kohderyhmä oli ensisijaisesti Helsingin kaupunki ja sidosryhmät.

Contributors

Client
Forum Virium Helsinki, Helsingin kaupunki

Creative Director
Sami Niemelä, Adam Greenfield

Asiakkaan vastuuhenkilö / Clients Representative
Kaisa Spilling, Pekka Koponen

Musiikki / Music
Curve Quartet

Kuvaaja / Cinematographer
Johannes Niva

Graafinen suunnittelija / Graphic Designer
Sami Niemelä, Jukka Koops

Suunnittelutoimisto / Design Agency
Nordkapp, Urbanscale LLC

Designer
Akseli Anttila, Kate Whelan, Teppo Kotirinta (design research), Tia Sistonen (design research), Mayo Nissen, Jeff Kirsch

Ääni / Sound
Jukka Koops, Humina

Muut suunnitteluun vaikuttaneet henkilöt / The design was also influenced by
Ilkka Haavisto (business development)